SKILLGROWER - PALVELUN TIETOSUOJASELOSTE

1. Mihin tarkoituksiin henkilötietojasi käytetään ja mikä on käsittelyn oikeusperuste?

Henkilötietojasi käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, joita ovat:

 1. Skillgrower.com palvelun tarjoaminen.
 2. Viestinnän ja vuorovaikutuksen mahdollistaminen Skillgrower.com käyttäjien ja ylläpidon välillä.
 3. Sähköpostitse välitettävien ilmoitusten lähettäminen, mikäli olet ilmoituksia sähköpostiisi tilannut.
 4. Skillgrower.com palvelun vika ja virhetilanteiden selvittäminen ja korjaaminen.
 5. Väärinkäytösten selvittäminen
 6. Käyttöoikeuksien hallinta
 7. Käsittelyn oikeudellinen peruste on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan
  • rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten
  • käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

1.1 Mitä henkilötietoja käsittelemme?

skillgrower.com käsittelee henkilötietoja, jotka saadaan sinulta, rekisteröityessäsi skillgrower.com palvelun käyttäjäksi ja sen käytön aikana. Henkilötiedoilla tarkoitetaan seuraavia tietoja:

 • Käyttäjätunnus
 • Salasana
 • Sähköpostiosoite
 • Nimi
 • Oppilaitoksen nimi

Huomaa, että käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia, eikä niitä tule antaa muiden käyttöön. Sinun tulee pitää omat yhteystietosi ajan tasalla ja voit päivittää ne palvelussa. Pakollisia henkilötietoja Skillgrower.com palvelussa ovat ainoastaan käyttäjätunnus, sähköposti ja salasana. Muiden tietojen puuttuminen voi vaikeuttaa Peda.net palvelun käyttöä, mutta ei estä sitä. Näiden lisäksi voit lisätä omia sisältöjäsi Skillgrower.com palveluun. Määrittelet itse tuottamasi sisällön julkisuuden omassa profiilissasi ja oppimateriaalia laatiessa. Omaan profiilin tuotettu sisältö on henkilökohtaista, eikä se näy muille Peda.net palvelun käyttäjille, ellet itse julkaise sisältöä muille Peda.net -palvelun käyttäjille tai julkisen internetin käyttäjille.

1.2 Kenellä on pääsy henkilötietoihisi?

Skillgrower.comin profiilissa olevia henkilötietojasi pääsevät käsittelemään palvelun ylläpidosta vastaavat henkilöt.

Henkilötietojen käsittelyn ulkoistaminen

Henkilötietojen käsittelyä ei ole ulkoistettu.

Henkilötietojen luovuttaminen

Skillgrower.com ei myy tai vuokraa henkilötietojasi kolmansille osapuolille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmannen osapuolen käyttöön vain sinulta saamamme suostumuksen perusteella. Tällainen tapaus voi olla esim.:

 • Käyttämäsi oppimateriaali vaatii tunnistautumisen ja/tai rekisteröitymisen kolmannen osapuolen palveluun tai tunnistautuminen tapahtuu heidän kauttaan (esim. oppimateriaalin tuottajan palveluun).

1.3 Siirretäänkö henkilötietojasi EU/ETA alueen ulkopuolelle ja kuinka tiedonsiirrot on suojattu?

Skillgrower.com käyttää parhaillaan AWS (Amazon Web Services) palvelimia, jotka sijaitsevat Euroopassa. Muutoin Skillgrower ei siirrä henkilötietojasi EU/ETA -alueen ulkopuolelle.

1.4 Kuinka kauan henkilötietojasi käsitellään ja arkistoidaanko tiedot?

Henkilötietojasi käsitellään ja säilytetään niin kauan kuin sinä haluat käyttää Skillgrower.com palvelua. Jos päätät lopettaa Skillgrower.com palvelun käytön, henkilötietosi poistetaan pyynnöstäsi.

1.5 Suostumuksen peruminen

Sinulla on oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn, milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen on helppoa ja voit peruuttaa suostumuksen ottamalla sähköpostitse yhteyttä info@skillgrower.com. Suostumuksen peruuttamisen jälkeen et voi enää kirjautua Skillgrower.com palveluun. Suostumuksen peruminen ei vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tehtyihin käsittelytoimiin.

1.6 Evästeiden käyttö Skillgrower.com palvelussa

Eväste eli Cookie on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa päätelaitteelle (esim. puhelimeesi, tablettiisi tai tietokoneellesi). Skillgrower.com palvelussa saatetaan käyttää ns. toiminnallisia evästeitä, joita käytetään Skillgrower.com kirjautuneen käyttäjän tunnistamiseen. Evästeitä on kahta tyyppiä:

 • istuntokohtainen eväste(session cookie), joka poistetaan kirjautuessasi ulos Peda.net palvelussa tai sulkiessasi selainohjelman päätelaitteeltasi.
 • pitkäaikainen eväste(persistent cookies), jota säilytetään kaksi viikkoa, mikäli et ole kirjautunut Peda.net palveluun kahden viikon ajanjaksolla. Pysyviä evästeitä ei tallenneta päätelaitteellesi ilman lupaasi.

Voit estää evästeiden käytön Skillgrower.com palvelussa, mutta tällöin voit ainoastaan selailla julkisia Skillgrower.com sivuja.

2. Millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröitynä?

Sinulla on rekisteröitynä seuraavia oikeuksia:

a) Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi ja jos henkilötietojasi käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihisi.

b) Oikeus saada virheelliset tiedot oikaistua

Sinulla on oikeus muokata virheellisiä tai epätarkkoja henkilötietoja Skillgrower.comissa. Kirjauduttasi Skillgrower.com palveluun voit muokata henkilötietojasi profiilissasi.

c) Oikeus tietojen poistamiseen eli ”oikeus tulla unohdetuksi”

Voit milloin tahansa lopettaa Skillgrower.com palvelun käyttämisen. Ottamalla sähköpostitse yhteyttä info@skillgrower.com tunnuksesi poistetaan Skillgrower.com palvelusta. Ennen käyttäjätunnuksesi poistamista henkilöllisyydestäsi varmistutaan. Tunnuksen poistamisen yhteydessä kaikki Skillgrower.com palveluun tuottamasi sisältö poistetaan, ellet ole tuottanut maksullista sisältöä, jota muut käyttäjät ovat ostaneet. Ostettua maksullista sisältöä ei voida poistaa ilman muiden osapuolien suostumusta, ellei se riko Käyttöehtoja.

d) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen voi tulla kyseeseen ainoastaan poikkeuksellisesti.

e) Oikeus saada tiedot siirrettyä järjestelmästä toiseen

Sinulla on oikeus saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa siirtääksesi ne järjestelmästä toiseen. Toimenpide suoritetaan automaattisesti ja saat henkilötietosi yhdessä tiedostossa.

f) Oikeus saada tieto tietoturvaloukkauksesta

Sinulla on oikeus saada ilman aiheetonta viivästystä tieto henkilötietojesi tietoturvaloukkauksesta, jos se todennäköisesti aiheuttaa korkean riskin oikeuksillesi ja vapauksillesi.

g) Sinulla on oikeus saattaa tietosuoja-asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi, jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön.

2.1 Miten voit käyttää oikeuksiasi?

Jos sinulla on kysyttävää oikeuksistasi, voit olla tietosuojavastaavaan tai rekisterin yhteyshenkilöön. Yhteystiedot löydät kohdasta 4. Skillgrower Oy toimittaa sinulle tiedot toimenpiteistä, joihin se on ryhtynyt edellä kuvattujen oikeuksiesi osalta ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella ottaen huomioon pyyntöjen monimutkaisuus ja määrä. Sinulle ilmoitetaan tällaisesta mahdollisesta jatkamisesta kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta sekä viivästymisen syyt. Jos olet tehnyt pyynnön sähköisesti, tiedot toimitetaan mahdollisuuksien mukaan sähköisesti. Jos Skillgrower Oy ei toteuta toimenpiteitä pyyntösi perusteella, sinulle ilmoitetaan viipymättä tai viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta syy ja kerrotaan mahdollisuudesta tehdä valitus valvontaviranomaiselle sekä mahdollisuudesta käyttää muita oikeussuojakeinoja. Muun muassa sellaisessa tilanteessa, jossa pyynnöt ovat ilmeisen perusteettomia tai kohtuuttomia, erityisesti jos niitä esitetään toistuvasti, Skillgrower Oy voi kieltäytyä suorittamasta pyydettyä toimea.

3. Yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista suojatoimista

Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta tai laittomalta käsittelyltä sekä henkilötietojen vahingoittumiselta tai häviämiseltä. Skillgrower.com palveluun syötettyjä henkilötietoja suojataan teknisin ja hallinnollisin keinoin oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan. Näihin keinoihin kuuluvat mm. tietoliikenteen suojaaminen palomuurein, salaustekniikoiden käyttäminen, konesalien ja laitetilojen suojaaminen, turvaaminen ja kulunvalvonta, hallittu käyttöoikeuksien myöntäminen sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen ja koulutus.

4. Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä:

Skillgrower Oy toimii Skillgrower.com -palvelun rekisterinpitäjänä.

Vastuuyksikön yhteystiedot:

Skillgrower.com palvelu toimii osoitteessa: https://www.skillgrower.com

Lisätietoja Skillgrower.com palvelusta saat sähköpostitse.